Skip to content Skip to footer

Biljartvereniging Deventer '83

Deventer Bandstoot Competitie

Welkom

Deze Deventer Bandstoot Competitie is in het leven geroepen in 1990 omdat veel leden de tijd tussen eind competitie en begin van de nieuwe competitie te lang vonden duren.
De animo om mee te doen in deze Deventer Bandstoot Competitie is in de eerste jaren zo gegroeid dat we deze zijn blijven organiseren.
Aan deze competitie doen per seizoen gemiddeld 25 teams mee uit het district Stedendriehoek.

We beginnen op 15 april 2024 en eindigt op 07-07-2024 waar de finale word gespeeld.
Na de finale hebben een bbq voor alle deelnemers en een grote verloting.

Een team bestaat uit 4 spelers.
Men mag maximaal 7 spelers opgeven voor een team.
Wedstrijdkleding is niet verplicht.

De finale word gespeeld met 6 teams die in de laatste week op de dinsdag, donderdag en de zondag gespeeld word.
We gebruiken net als in de competitie BiljartPoint om de uitslagen in te voeren.

Vanaf dit jaar zal ik ook de finales ook plaatsen bij de verenigingen die maar 1 biljart hebben.

Voor vragen over de bandstootcompetitie kunt u terecht bij Hans Post, Tel: 06-42107054.
Kosten inschrijving D.B.C. € 7,50 per deelnemer.
Overmaken op rekeningnummer NL 31 RABO 0314565841 t.n.v. J.C.W.H. Post onder vermelding van je teamnaam.
De betalingen dienen bij inschrijving worden overgemaakt.

E- Mail: dbcompetitie@gmail.com
Website: https://deventer83.nl/ menu D.B.C.

Openingstijden:

 Ma t/m Vr 18:30 t/m 1:00 uur
 Zaterdag 13:00 t/m 20:00 uu

Biljartvereniging Deventer '83
Rozengaarderweg 2a, 7416BN Deventer

  06 46 37 69 68

Biljartvereniging Deventer ’83 © 2024. All Rights Reserved.
Privacy Policy