Privacyverklaring AVG Deventer ‘83

 

1: wat leggen wij vast:

Wij hebben als vereniging geen eigen administratie. Wij hoeven daarom deze stap niet te doen, dat doet de KNBB (Ledenadministratie) voor ons.
Is ook van toepassing op Biljartpoint.
Zie wel: Privacyverklaring Deventer '83.pdf
Heb je als vereniging een eigen website of is sprake van gegevensverwerking met derden?
Dan zijn verwerkingsovereenkomsten noodzakelijk, en wel de volgende:

• Verwerkt jouw vereniging persoonsgegevens?
Ja, zie privacyverklaring “Privacyverklaring Deventer '83.pdf”

• Ontvangt jouw vereniging soms persoonsgegevens van derden?
Nee

• Verstrekt jouw vereniging soms persoonsgegevens aan derden?
Ja, NON en collega verenigingen t.b.v. toernooien en/of wedstrijden.

2: Vraag toestemming van betrokkenen!

Toestemming-, geheimhoudings- en privacyverklaringen Zie: Toestemmingsverklaring AVG Deventer '83.pdf

3: Hoe voorkom je dat het lekt?

Borging van beveiliging & procedures

Toegang tot de ledenadministratie hebben:

• Secretaris: registreert/muteert en verwijderd leden en heeft dus mutatierechten ledenadmin.

• Penningmeester t.b.v. facturatie e.d. heeft raadpleegfunctie in ledenadmin.

• Voorzitter als achtervang in dagelijks bestuur voor penningmeester heeft raadpleegfunctie.

• Wedstrijdleiders: raadplegen functie

• Accie: raadpleegfunctie t.b.v. activiteiten etc

• Teamleiders: heeft beschikking over naam, email en telefoonnummer van leden van zijn team.

• Alle leden: naam en telefoonnummer van alle teamleiders

Bestuurders met persoonsgegevens op hun computer (ook in het clubhuis):

• Denk aan toegangscode op je computer. Iemand die toevallig langsloopt mag niet zomaar jouw computer in kunnen.

• Zorg voor up-to-date virusbescherming.